W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach.

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o.  w Siedlcach.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

·         nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo,

·         część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR),

·         nie wszystkie artykuły posiadają odpowiednią strukturę nagłówkową. 

·         Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Siedlcach zobowiązuje na bieżąco analizować i weryfikować powyższe niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Kowalczyk. Kontakt: a.kowalczyk@pwik.siedlce.pl, tel. 25-640-28-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach odpowiada Agnieszka Kowalczyk, a.kowalczyk@pwik.siedlce.pl, tel.25-640-28-00.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Siedlcach znajduje się przy ul. Leśnej 8 w Siedlcach. Pod tym adresem mieszczą się dwa budynki. Przed wejściem zlokalizowany jest parking wraz z jednym  stanowiskiem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami [znak poziomy P–20 (tzw. koperta)]. W głównym biurowcu, znajdującym się bezpośrednio przy ul. Leśnej 8 na parterze mieści się portiernia, na pierwszym piętrze dział obsługi klienta a na drugim piętrze sekretariat. W drugim budynku, znajdującym się w głębi placu  znajduje się dział eksploatacji. Obsługa interesantów odbywa się w pierwszym budynku.
Do budynku prowadzi podjazd, którym można dostać się na poziom portierni. Osoby z niepełnosprawnością są proszone o zgłoszenie się na portierni, w celu ustalenia jak najlepszej formy obsługi.
W budynkach nie ma windy.

Na teren siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Siedlcach wchodzi się przez portiernię, a znajdujący się tam pracownik udzieli pomocy osobie niepełnosprawnej w dostaniu się do budynku i zapewnieniu stosownej obsługi.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W razie potrzeby pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Siedlcach służą pomocą.
W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Siedlcach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynków można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnością.

Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie dla osób, które zgłoszą potrzebę języka migowego lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących będzie na bieżąco uzupełniane.